Email : kllt@kunluntyre.com

  

载重轮胎

子午胎 斜交胎

工程胎 KT62

产品品牌:昆仑、路鳌、新力、安驰

产品名称:工程胎KT62

产品备注:适合恶劣路面和矿区路面

产品类别:斜交胎---工程胎

 

联系我们

相关产品


产品参数产品用途产品介绍

 

              

 

适合矿山、工地、料场,适用于恶劣路面和矿区路面

 

             

  0991-3304705

传真:0991-3304705

邮箱:kllt@kunluntyre.com

地址:Xinjiang Urumqi Midong Road No. 7880


版权所有:双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司

      公安备案号 65010902000232